บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด (เครือซิเมนต์ไทย) ผู้ประกอบกิจการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างบ้านครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ จนถึงการติดตั้ง
สวัสดิการ
- เครื่องแบบพนักงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ค่ารักษาพยาบาล - ค่าครองชีพ - โบนัสประจำปี - เงินกู้พนักงาน - ค่าประสบการณ์(ถ้ามี)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800