บริษัท เอ็มแอนด์เค พรีซีชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
เป็นบริษัทญี่ปุ่น ได้รับ BOI ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่เป็นอะลูมิเนียม ลูกค้าหลักคือ ATA โรงงานตั้งแยุ่ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นเหมราช ระยอง
สวัสดิการ
1.ค่าอาหารกลางวัน 2.ค่าเดินทาง 3.ค่าเช่าบ้าน 4.ค่ากะ 5.เบี้ยขยันรายเดือน 6.เบี้ยขยันรายปี 7.ชุดยูนิฟอร์ม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ็มแอนด์เค พรีซีชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
500/116 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นเหมราช ระยอง
ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 20114