บริษัท คอมมอน ครอป แคร์ จำกัด (เครือเดียวกับ บริษัท กฤษณา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด)
เราเป็นบริษัทเคมีที่มีความเชี่ยวชาญและมีนวัตกรรมของตนเอง เราพัฒนาและผลิตสินค้าสำหรับมืออาชีพ (Products for Professional) ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และความสำเร็จสูงสุด พร้อมทั้งยังห่วงใยและเอาใจใส่ในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ต่อคน สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม (Care of Safety) ตลอดเวลา
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - เงินสวัสดิการ - Incentive (ทุก3เดือน) - โบนัสประจำปี - งานเลี้ยงสังสรรค์หรือท่องเที่ยวประจำปี - ตรวจสุขภาพประจำปี - ลาพักผ่อนประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สวัสดิการสินเชื่อเงินกู้ยืม - โบนัสตามผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท คอมมอน ครอป แคร์ จำกัด (เครือเดียวกับ บริษัท กฤษณา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด)
1010/16 ถนนพระราม4
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500