สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
ในระยะแรกของการรวมตัวกัน ได้จัดตั้งเป็น ชมรมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Club) เมื่อเดือนเมษายน 2547 และต่อมาได้ยื่นขอจดทะเบียนเป็น สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ( Home Builder Association) ซึ่งอยู่ในการควบคุมดูแลของสำนักพัฒนาธุรกิจ กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2547 ที่ผ่านมา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
2 ซ.ลาดปลาเค้า 10
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
เว็บไซต์: www.hba-th.org
ใช้งานแผนที่