บริษัทผลิตสินค้าบรรจุภัณฑ์ให้กับอุตสาหกรรมรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันชีวิตกลุ่ม (สำหรับพนักงานรายเดือน) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สำหรับพนักงานรายเดือน) - เบี้ยขยัน - ค่าอาหาร ,ค่าอาหารช่วงโอที - ค่าความร้อน - ค่ากะดึก - ค่าครองชีพ - โบนัส
ติดต่อ
บริษัท เซกิซุย พลาสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
63 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี
ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
เว็บไซต์: www.sekisuiplastics.com
ใช้งานแผนที่