BlueZebra Co.,Ltd.
บริษัทเปิดดำเนินการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 กว่า 10 ปี ที่เรา ดำเนินธุรกิจ จัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้าน Network Security ซึ่งรวมถึงการให้คำปรึกษา และออกแบบ ทางด้าน Network Security มีฐานลูกค้าทั้ง ภาครัฐและเอกชน
สวัสดิการ
ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยขยัน คอมมิชชั่น วันหยุดประจำปี โบนัสประจำปี ทริปท่องเที่ยวประจำปี ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
BlueZebra Co.,Ltd.
599/34 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.bluezebra.co.th