BlueZebra Co.,Ltd.
บริษัทเปิดดำเนินการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 กว่า 10 ปี ที่เรา ดำเนินธุรกิจ จัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้าน Network Security ซึ่งรวมถึงการให้คำปรึกษา และออกแบบ ทางด้าน Network Security มีฐานลูกค้าทั้ง ภาครัฐและเอกชน
สวัสดิการ
  • ค่าเดินทาง
  • ค่าเบี้ยขยัน
  • คอมมิชชั่น
  • วันหยุดประจำปี
  • โบนัสประจำปี
  • ทริปท่องเที่ยวประจำปี
  • ประกันสังคม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
BlueZebra Co.,Ltd.
599/34 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.bluezebra.co.th