โรงปรับปรุงคุณภาพก๊าซ โรงกลั่นน้ำมันดิบ น้ำมันดีเซล น้ำมันเจา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สุโขทัย เอ็นเนอยี่ จำกัด
148/1 ถนนนนทบุรี
ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000