บริษัท ไฮทูล (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์
Benefits
-ค่ารถมาทำงานคิดตามระยะทาง/ต่อวัน -ค่าเดินทางกลับภูมิลำเนา -ค่าอาหารวันละ 40 บาท -ค่าอาหารวันทำโอที วันละ 30 บาท -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -ประกันสังคม -เบี้ยขยัน 200-400 ต่อเดือน -ค่ารักษาพยาบาลปีละ 5,000 บาท -ค่าเช่าบ้านเดือนละ 1,000 บาท -โบนัส
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไฮทูล (ประเทศไทย) จำกัด
175 หมู่ 8
ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170