JobThai
นิติบุคคล
ร้านอาหารไทยในประเทศ ญี่ปุ่น จัดหากุ๊กไทยที่มีประสบการณ์การทำอาหารไทย ไปประจำ ณ ประเทศญี่ปุ่น
สวัสดิการ
ที่พัก ประกันสุขภาพ ประกันสังคม
zero position th
ติดต่อ
นิติบุคคล
5/1 หมู่ 2
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000