บริษัท เมืองทอง ออโต เซอร์วิส แอนด์ มอเตอร์ สปอร์ต จำกัด
ทางบริษัท เมืองทอง ออโต เซอร์วิส แอนด์ มอเตอร์ สปอร์ต จำกัด รับทำ BMW โดยเฉพาะ สถานที่ตั้ง อยู่ เมืองทองธานี 3
สวัสดิการ
1: สามารถ ลากิจได้ไม่เกิน 7วัน 2: ลาป่วย ดูตาใบรับรองแพทย์ (ตาม รพ.ที่ระบุไว้ในประกันสังคม) 3: มีค่าอาหารกลางวันให้ 4: วันหยุดตามกฎหมาย 1 ปี 13 วัน 5: ทำงาน วันจันทร์ -วันเสาร์ 6: หยุดอาทิตย์ ละ 1 วัน คือ วันอาทิตย์ 7:มีประกันสังคมให้
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เมืองทอง ออโต เซอร์วิส แอนด์ มอเตอร์ สปอร์ต จำกัด
58/66 ม.3
ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120