บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด
บริษัทฯ ก่อต้้งขึ้นเมื่อปีพศ. 2533 ดำเนินกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริมทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care มีบริษัทฯ สาขาในต่างประเทศ 25 ประเทศ
สวัสดิการ
ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด
120 อาคารแอมเพิล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เว็บไซต์: www.megawecare.co.th, www.megawecare.com