บริษัท เรืองร่ำรวย เซอร์วิส จำกัด
บริหารจัดการด้านบุคคลกรทุกตำแหน่ง
บริหารจัดการด้านการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบ POS และเครื่องกั้นทาง
สวัสดิการ
  • ตามกฏหมายแรงงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เรืองร่ำรวย เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 26 ซอยพระราม 6 ซอย 28 ถนนพระราม 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.rueangrumruay-service.com
event langing page