บริษัท ฮาลฟา (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทฯ ประกอบกิจการเป็นผู้ผลิตเครื่องกีฬา และอุปกรณ์กีฬา
สวัสดิการ
1. เงินเดือนประจำ 2. เบี้ยขยัน 3. ประกันสังคม 4. โบนัสประจำปี 5. และสวัสดิการอื่น ๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ฮาลฟา (ประเทศไทย) จำกัด
99/4 หมู่ 7 ถ.ศรีนครินทร์
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
วิธีการเดินทาง
มีรถรับส่ง