บริษัท ฮาลฟา (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทฯ ประกอบกิจการเป็นผู้ผลิตเครื่องกีฬา และอุปกรณ์กีฬา
สวัสดิการ
  • 1. เงินเดือนประจำ
  • 2. เบี้ยขยัน
  • 3. ประกันสังคม
  • 4. โบนัสประจำปี
  • 5. และสวัสดิการอื่น ๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ฮาลฟา (ประเทศไทย) จำกัด
99/4 หมู่ 7 ถ.ศรีนครินทร์
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
วิธีการเดินทาง
  • มีรถรับส่ง