JobThai
บริษัท วาย ยู ดี โฮลดิ้ง
บริษัท ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินงานมาประมาณ 10 ปี ต้องการขยายงาน ต้องการผู้ร่วมงานดังนี้
สวัสดิการ
รถรับส่ง ข้าวกลางวันฟรี
zero position th
ติดต่อ
บริษัท วาย ยู ดี โฮลดิ้ง
89/21 หมู่ 2 ถนนพระราม 2
ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000