บริษัท เซ็นชูรี่ พลาสแพ็ค จำกัด
บริษัทดำเนินงานด้านการพิมพ์ / บรรจุภัณฑ์ กำลังขยายงาน ต้องการผู้ร่วมงานจำนวนมาก
สวัสดิการ
หอพักพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เซ็นชูรี่ พลาสแพ็ค จำกัด
8/5 หมู่ 9
ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ใช้งานแผนที่