บริษัท เอกวัฒน์ทรานสปอร์ต จำกัด เปิดดำเนินการมาไม่น้อยกว่า 10 ปี ดำเนินการด้านงานขนส่ง มีสาขา บางพลี อมตะ ระยอง และ แหลมฉบัง
สวัสดิการ
- โบนัส - ค่าตอบแทนตามผลงาน - การพัฒนาบุคคลากร - และ อื่น ๆ พร้อมทั้งตามกฏหมายกำหนด - ค่าเบี้ยกันดาร และ ค่าเบี้ยเลี้ยงในการไปทำงาน ตจว - สวัสดิการอื่น ๆ ตามกฏหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอกวัฒน์ทรานสปอร์อต จำกัด
333/19 ม.6 ถนนลาดหวาย
ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
เว็บไซต์: www.eakkawat2003.com
ใช้งานแผนที่