บริษัท เอบีแอล บิสิเนส คอนซัลติ้ง ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2546 บริษัท เอบีแอล เป็นบริษัทที่เน้นในขั้นตอนการบริการลูกค้า และกลยุทธ์การบริการ โดยใช้แนวคิดด้าน innovation การที่บริษัทเน้น innovation & strategy advisory จึงมีการใช้ผลการวิจัยมาช่วยลูกค้าในการสร้างกลยุทธ์ (strategy) ดั่ง slogan ที่ว่า We deliver innovation through insight and intelligence.
สวัสดิการ
ตามโครงสร้างบริษัท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอบีแอล บิสิเนส คอนซัลติ้ง จำกัด
1 อาคารพร้อมพันธุ์ 2 ห้อง 404-405 ชั้น 4 ซอยลาดพร้าว 3 ถนนลาดพร้าว
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900