บริษัท เค แอล เอ จำกัด
โรงงงานผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์เพื่อการส่งออกและขายภายในประเทศ โรงงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี (บ่อวิน)
สวัสดิการ
เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน โอที ค่าข้าว ค่าเช่าบ้าน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เค แอล เอ จำกัด
7/103 ม.4 นิคมอุตสหกรรมอมตะซิติ้ (บ่อวิน)
ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
วิธีการเดินทาง
สามารถเดินทางมาทำงานเองได้
ใช้งานแผนที่