JobThai
บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ วิชั่น จำกัด
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารและโรงงานควบคุม การตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงาน การตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย การตรวจสอบรับรองบริภัณฑ์ไฟฟ้า การตรวจสอบรับรองความปลอดภัยทางไฟฟ้า
สวัสดิการ
  • สวัสดิการต่างๆ ตามกฎหมายกำหนด
  • zero position th
    ติดต่อ
    บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ วิชั่น จำกัด
    274 ซ.พระรามที่ 2 ซอย 60
    แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150