บริษัท สเปซทูดีไซน์ จำกัด
ออกแบบและรับเหมาตกแต่งภายใน
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สเปซทูดีไซน์ จำกัด
100/2 วิชั่นสมาร์ทซิตี้
ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130