บริษัท นันจะ โมนจะ เอเชีย จำกัด
ร้านอาหารญี่ปุ่น
สวัสดิการ
- เบี้ยขยัน - ประกันสังคม - กองทุนทดแทน - ทิปพนักงาน - โอที - โบนัส - ปรับเงินเดือนประจำปี - อาหารกลางวัน - ยูนิฟอร์ม - บ้านพักพนักงาน -ตรวจสุขภาพประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นันจะ โมนจะ เอเชีย จำกัด
187 ถ. สาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120