JobThai
บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด
บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับตรวจสอบสภาพอาคารเพื่อความปลอดภัย
สวัสดิการ
ประกันสังคม
zero position th
ติดต่อ
บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด
112 ซอยรามคำแหง 112 ถนนรามคำแหง
แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์: www.profire-inspector.com