บริษัท บลูเฮ้าส์ ทราเวล จำกัด
Blue House Travel Co., Ltd. or www.hotels2thailand.com is one of Thailand's leading travel agency has offered a full range service of Inbound Tour Operation, E-commerce and Incentive Tours in Thailand to clients. Our main clients consist of moderate income to highly affluent FIT from both Domestic and International target groups. We would like to welcome all of you to join with our company, to be a part of our success. If you would like to have the self-achievement, you are coming at the right place.
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ตรวจสุขภาพประจำปี - วันลาพักร้อน เพิ่มขึ้นตามอายุงาน - อื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บลูเฮ้าส์ ทราเวล จำกัด
3332 อาคารวิวัฒน์ชัย ชั้น 7 ยูนิตเอ ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.hotels2thailand.com
ใช้งานแผนที่