บริษัท บิสซิเนส บ็อคซ์ จำกัด
ทางบริษัท เป็นธุรกิจประเภท สื่อโฆษณา ทางWebsite Magazine และ Event รวมถึงเป็นคนกลางทางธุรกิจในการขายสินค้า
สวัสดิการ
มีโบนัส โดยพิจารณาจากความสามารถและผลประกอบการ โดยแบ่เป็นปีละ 2 ครั้ง มีประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บิสซิเนส บ็อคซ์ จำกัด
807/187 หมู่บ้านภุมริน ข้างเซียร์รังสิต ถนนพหลโยธิน
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี