บริษัท พลัสทรี มีเดีย จำกัด
Agency โฆษณา วางแผนงานโฆษณาให้บริษัทชั้นนำต่างๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พลัสทรี มีเดีย จำกัด
51/3 อาคารวิภาวดีทาวเวอร์ ชั้น 12 ห้อง 4 ถ.งามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900