บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด
บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อย ของ บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำให้บริการแก่ลูกค้าในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ
สวัสดิการ
1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2.ประกันสังคม 3.ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด
2034/114 ชั้น 26 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.rojana.com