JobThai
เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการตรวจสอบ แนวเชื่อมโลหะ
สวัสดิการ
ชุดพนักงาน อุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงาน ค่าทำงานล่วงเวลา โบนัส
zero position th
ติดต่อ
UT Quality Thailand
103/5 หมู่6
ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เว็บไซต์: www.utquality.com