บริษัท กรีธาพล จำกัด
บริษัทประกอบการธุรกิจอสังหาริมทัรพย์/ก่อสร้าง
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - อื่นๆ ตามนโยบายบริษัท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรีธาพล จำกัด
21/139 อาคาร RNC HOUSE ชั้น 6 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
วิธีการเดินทาง
เดินทางสะดวก ใกล้ MRT ลาดพร้าว