บริษัท เชียงใหม่ รีทรีท ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
เป็นบริษัทฯรับออกแบบและก่อสร้างบ้านและอาคารพักอาศัยของเชียงใหม่
สวัสดิการ
- เงินเดือน - โบนัส - ค่าเดินทาง - ชุดฟอร์ม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เชียงใหม่ รีทรีท ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
53 อาคารประกอบบุญ ถ.คลองชลประทาน
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์: www.buildsabai.com