บริษัท นันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
บริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด (เพชรบุรี) มีความมุ่งมั่นในการที่จะดำเนินธุรกิจด้านผู้ผลิตและค้าขายสินค้าที่มีคุณภาพอันเป็นเลิศ และการให้บริการก่อนหรือหลังการขายที่เป็นเยี่ยม ให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ทุกราย
สวัสดิการ
1. เงินปรับประจำปี 2. เงินโบนัส 3. สวัสดิการเงินกู้ยืมฉุกเฉิน 4. เงิน Incentvie ผลิตได้ตามเป้าหมาย 5. เสื้อฟอร์มพนักงาน 6. ประกันสังคมและกองทุนทดแทน 7. สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานสมรส, งานศพ 8. งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 9. มี OT ทำทุกวัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
185,186,189 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม
ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
เว็บไซต์: www.nanyanggroup.com
ใช้งานแผนที่