เป็นโรงงานผลิตและจำหน่าย สินค้าที่ขายให้กับส่วนงานราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ได้แก่ เครื่องเล่นสนาม เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เรือกู้ภัย เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น
สวัสดิการ
- คอมมิชชั่น - ค่าโทรศัพท์ - ประกันสังคม - อาหารกลางวัน - เบี้ยขยัน - วันหยุดตามประเพณี 1 ปี 13 วัน - เงินกู้สำหรับพนักงาน - ลาพักร้อน 1 ปี 6 วัน - ลาป่วย 1 ปี 30 วัน - โบนัสประจำปี - เงินสนับสนุนพนักงาน กรณีวันเกิด ค่าเล่าเรียนบุตร - บ้านพักพนักงาน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สยามเทค กรุ๊ป 999 จำกัด
14 ถ.พัฒนาการคูขวาง
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เว็บไซต์: www.siamtechgroup999.com
ใช้งานแผนที่