บริษัท พีทีเอ การ์ด จำกัด
ดำเนินธุริกจเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีทีเอ การ์ด จำกัด
27 ถ.นวมินทร์
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์: www.ptaguard.com