บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวการให้บริการเรื่องการออกแบบ ตกแต่ง ต้นไม้ดอกไม้ จัดและตกแต่งสวนทุกชนิด
- มีสวัสดิการตามกฎหมายแรงงานทุกอย่าง
Flower Design Lab Co., Ltd.
115
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110