JobThai
Honda Engineering Asian Co.,Ltd.
บริษัท ฮอนด้า เอ็นจิเนียริ่ง เอเชี่ยน จำกัด (Honda Engineering Asian Co., Ltd.: EGAS) เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทฮอนด้า ประเทศไทย ดำเนินการอิสระโดยมีบริษัท ฮอนด้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (Honda Engineering Co., Ltd.) ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นบริษัทแม่ ก่อตั้งครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2542 สำนักงานตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกำลังขยายการผลิตไปที่นิคมอมตะ จังหวัดชลบุรี ลักษณะธุรกิจ : ผู้ผลิตแม่พิมพ์ (DIE&MOLD) อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ใช้ในการผลิตรถยนต์ รถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เอนกประสงค์ รวมถึงการซ่อมบำรุงแม่พิมพ์และเครื่องจักร เพื่อสนันสนุนการผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของบริษัทในกลุ่มฮอนด้าทั่วโลก พ.ศ. 2542 ก่อตั้งบริษัท ฮอนด้า เอ็นจิเนียริ่ง เอเชี่ยน จำกัด และตั้งหน่วยงาน Press Die เพื่อผลิตและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ปั้มขึ้นรูปโลหะ (Press Die) พ.ศ. 2543 ตั้งหน่วยงาน Power train เพื่อประกอบ ติดตั้งเครื่องจักรและหน่วยงาน Die Casting เพื่อผลิตแม่พิมพ์ฉีดอลูมิเนียม (Casting Die) เช่น ฝาครอบเครื่องยนต์ เป็นต้น พ.ศ. 2547 ตั้งหน่วยงาน Welding Equipment เพื่อประกอบอุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่ทำหน้าที่จับหรือควบคุมชิ้นส่วน(รถยนต์) แต่ละชิ้นเข้าด้วยกัน พ.ศ. 2548 ตั้งหน่วยงาน PO Mold เพื่อผลิตและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก พ.ศ. 2551 ตั้งหน่วยงาน EGAS-D เพื่อการวิจัยและพัฒนาการผลิตแม่พิมพ์
สวัสดิการ
* หมายเหตุ: สวัสดิการทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขและกฏระเบียบของบริษัทฯ
zero position th
ติดต่อ
Honda Engineering Asian Co.,Ltd.
49 หมู่ 9 ถ.โรจนะ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210