บริษัท เอ็มที เจที (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทญี่ปุ่น มีบริษัทแม่อยู่ที่เมืองโอซาก้า เราผลิตอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้วัตถุดิบจากแผ่นนอนวูฟเว่นสำหรับใช้งานในห้องผ่าตัด เช่น เดรปที่ใช้ในการคลุมผู้ป่วย(Surgical Drape) แผ่นรองอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Disposable Sheet)เป็นต้น บริษัทฯ มีการขยายงานอย่างต่อเนื่องและต้องการผู้ร่วมงาน
สวัสดิการ
- ค่าเดินทาง/ค่าอาหารกลางวัน/เบี้ยขยัน - ประกันสุขภาพชีวิต/ประกันสังคม/ยูนิฟอร์ม - เงินแสดงความยินดีแต่งงาน/คลอดบุตร/อุปสมบท/ครบอายุงานทุก ๆ 5 ปี - เงินกู้ฉุกเฉิน/เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ - ท่องเที่ยวประจำปี/งานเลี้ยงปีใหม่/งานวันเกิด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ็มที เจที (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 211 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์ กม.21 ซ.ไทยประกัน 1/9
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
เว็บไซต์: www.mtjt.co.th
ใช้งานแผนที่