บริษัท ซีเลคทไลท์ จำกัด
บริษัท ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์เครื่องตัดไฟ กรองน้ำ เตาแก๊สแบรนด์ซีเลคทไลท์พร้อม จัดส่งคนขับรถเอาท์ซอลล์ เปิดดำเนินการมาปี 2546-ถึงปัจจุบัน
สวัสดิการ
ตามกรมแรงงานทุกประการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซีเลคทไลท์ จำกัด
28/70-74 ซอยสาคร ถนนวิภาวดีรังสิต่
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.selectgroup.com