JobThai
ข้อมูลตอนเริ่มต้น เดิม ดร.อรนุช แสงสุริยจันทร์ และทีมงานผู้บริหาร ผู้ก่อตั้งบริษัท ด้วยประสบการณ์อันยาวนานมากกว่า 50 ปี และมาตรฐานในการให้บริการเกี่ยวกับ รถรับส่งนักเรียนนานาชาติ รถรับส่งพนักงานหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ และรถเช่าทัศนาจรทั่วไปภายในประเทศ ปัจจุบัน ทีมผู้บริหารชุดใหม่ ต้องการขยายธุรกิจ และ ทำปรับปรุง พัฒนาองค์กร ให้เติบโต และ ยั่งยืน อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป เปิดรับสมัครงานในหลาย ตำแหน่ง หลาย อัตรา เพื่อเข้ามาร่วม พัฒนา ปรับปรุง และ ขยายธุรกิจไปด้วยกันกับทีมผู้บริหารชุดใหม่
สวัสดิการ
1.พักร้อน 6 วัน 2.ลากิจ 5 วัน 3.โบนัสประจำปีทุกๆ 6 เดือน (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ) 4.ปรับเงินเดือนประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ) 5.เบี้ยขยัน วันละ 25.- 6.เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต 100,000 7.เงินช่วยเหลือกรณีคู่สมรส+บุตรพนักงานเสียชีวิต 20,000 8.ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
10 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท มนตรีทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 194/1 ถนนเสรีไทย (ตรงข้ามซอยเข้าสวนสยาม)
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เว็บไซต์: http://www.montri.co.th