บริษัท วี อาร์ วัน เรดิโอ จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการทำคลื่นวิทยุ 101 RR One และคลื่น 98 FAT Radio และเคเบิ้ลทีวี
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - เบี้ยเลี้ยง - ค่าช่วยเหลือค่าพาหนะ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท วี อาร์ วัน เรดิโอ จำกัด
21/54-55 ( RCA บล๊อค C ) ซ.ศูนย์วิจัย ถ.พระรามเก้า
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310