JobThai
NOVO Catering
ร้านอาหารเปิดใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ต้องการพนักงานหลายอัตรา
สวัสดิการ
ที่พัก อาหาร
zero position th
ติดต่อ
NOVO Catering
22/1
ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เว็บไซต์: www.novocatering.biz