บริษัท บิวตี้ ครีเอท จำกัด
ดำเนินธุรกิจการขายผลิตภัณฑ์ความงามทางอินเตอร์เน็ท และนำเข้าผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น
สวัสดิการ
ประกันสังคม และ โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บิวตี้ ครีเอท จำกัด
62 Thaniya Building 10th Fl, #1003
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์: www.qoqobox.com