บริษัท ไชยมงคล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
ติดตั้งระบบท่อและเครื่องจักร ใหกับโรงงานอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
ตามระเบียบบริษัท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไชยมงคล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
748/69 หมู่ 7 ถนนบางนา - ตราด ซ. มหาชัย
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ใช้งานแผนที่