JobThai
บริษัท โตโยต้าเมืองนนท์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายโตโยต้าที่ได้รับการรับรองและแต่งตั้งจากบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2548 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรองรับความเจริญเติบโตและการขยายตัวของพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ที่เปรียบเสมือนแหล่งพำนักของประชากรกรุงเทพมหานครฯ ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะเดี่ยวกันเป็นการขยายพื้นที่ของการบริการให้ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดนนทบุรี และยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนรุ่นใหม่
Benefits
1.ชุดยูนิฟอร์ม 2.โบนัสประจำปี 3.เบี้ยขยัน 200 ,300, 400 4.ค่ารักษาพยาบาล 5.สิทธิประกันสังคม 6.กองทุนเงินกู้สวัสดิการ 7.ตรวจสุขภาพประจำปี 8.เบี้ยเลี้ยง (เฉพาะพนักงานที่ทำงานวันอาทิตย์) 9.เงินช่วยเหลืองานแต่ง,งานบวช,งานฌาปนกิจ 10.งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 11.ท่องเที่ยวในและต่างประเทศ 12.ประกันอุบัติเหตุ 13.สวัสดิการเพื่อที่พักอาศัย (ธอส.) 14.วันหยุดพักผ่อนประจำปี และสิทธิการลาประเภทอื่นๆ 15.ที่จอดรถ (สำหรับบางตำแหน่ง) 16.ส่วนลดพิเศษกรณีซ่อมรถ (TOYOTA) 17.รางวัล อายุงาน 10ปี, 20ปี, 30ปี ,40 ปี 19.ส่วนลดพิเศษกรณีซื้ออะไหล่ (TOYOTA)
Contacts
บริษัท โตโยต้าเมืองนนท์ จำกัด
148 ถ.ติวานนนท์
ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
Directions
รถประจำทางที่่ผ่าน สาย 104,69,32,90,33 ,356 รถตู้เดอะมอลล์-ปากเกร็ด