บริษัท เนเชอรัลยูนิต จำกัด (สาขา1 คลองเจ็ด ธัญบุรี)
บริษัท เนเชอรัลยูนิต จำกัด เป็นผู้ผลิตและพัฒนาวัสดุธรรมชาติ รวมทั้งออกแบบและพัฒนาสินค้า ประเภทเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน โรงแรมและอื่นๆ รวมทั้งโครงการตกแต่งภายใน
สวัสดิการ
- สวัสดิการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และอื่นๆตามข้อตกลงของบริษัท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เนเชอรัลยูนิต จำกัด (สาขา1 คลองเจ็ด ธัญบุรี)
สำนักงานใหญ่ :226 phase A เฉพาะส่วน โครงการต้นซุง แอปเวนิว ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม,สาขาที่ 1 201/6 ม. 4 ถ.รังสิต-นครนายก
ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110