บริษัท เค อี แอล อินดัสตรี จำกัด
ติดตั้งดูแลระบบไฟฟ้าโรงงาน
สวัสดิการ
- โบนัส - เบี้ยเลี้ยงทำงานวันหยุด - ชุดฟอร์ม - โอที เบี้ยขยัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เค อี แอล อินดัสตรี จำกัด
94 หมู่ 2 ซอยกำนันสนั่น 1
ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180