JobThai
บริษัท เค อี แอล อินดัสตรี จำกัด
ติดตั้งดูแลระบบไฟฟ้าโรงงาน
สวัสดิการ
- โบนัส - เบี้ยเลี้ยงทำงานวันหยุด - ชุดฟอร์ม - โอที เบี้ยขยัน
zero position th
ติดต่อ
บริษัท เค อี แอล อินดัสตรี จำกัด
94 หมู่ 2 ซอยกำนันสนั่น 1
ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180