JobThai
บริษัทจัดหางาน ทรู โพซิชั่น จำกัด
เราเป็นบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตโดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ให้สามารถจัดหาและจัดส่งคนหางานไทยเพื่อไปทำงานต่างประเทศ และเมื่อจัดส่งคนหางานไทยไปทำงานต่างประเทศได้แล้วจะเป็นบริษัทที่ให้บริการบริหารจัดการบุคคลากร โดยดูแลคนงานไทยที่กลับมาพักที่ประเทศไทยให้กับบริษัทนายจ้างต่างประเทศ ให้มีเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในการเดินทางกลับไปทำงานอีก เช่น การยื่นขอวีซ่า การรับรองเอกสารสำคัญ เป็นต้น
zero position th
ติดต่อ
บริษัทจัดหางาน ทรู โพซิชั่น จำกัด
49/101 ซอยนาคนิวาส 25 ถนนนาคนิวาส
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
วิธีการเดินทาง
สถานที่ทำงานตั้งอยู่ในซอยนาคนิวาส 21 ถนนลาดพร้าว 71 (ซอยอยู่เยื้อง ๆ กับสำนักงานเขตลาดพร้าว ต้นซอยมีธนาคารกสิกรไทยอยู่ เข้าไปในซอยประมาณ 300 เมตร)