บริษัท นิทโก้ สยาม จำกัด
NITCO SIAM CO., LTD. is a subsidiary of Nissan Trading Co., Ltd. (Japan) We are trading company ex-importing raw materials and auto parts for Nissan Group in Thailand. In line with our business expansion plan, we are looking for the right candidates to join our team.
สวัสดิการ
- ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - ค่าตอบแทนพิเศษ - เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร - ท่องเที่ยวประจำปี - ตรวจสุขภาพประจำปี - รถรับส่งพนักงาน - โบนัส - ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิทโก้ สยาม จำกัด
891/1 ชั้น 14 อาคารสยามกลการ ถนนพระราม 1
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร