เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในผู้ผลิตรองเท้าคุณภาพชั้นนำของโลกภายใต้ยี่ห้อเอคโค่ เอคโค่เริ่มการผลิตรองเท้าซึ่งเป็นธุรกิจภายในครอบครัวจากประเทศเดนมาร์กและมีการขยายธุรกิจไปทั่วโลก เอคโค่ได้เริ่มก่อตั้งโรงงานผลิตรองเท้าในประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ. 2536 ที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัทฯมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึงพนักงานและวัฒนธรรมของประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์ในการที่จะเป็นผู้ผลิตรองเท้าที่ดีที่สุดของโลก เราจึงมีการทุ่มเทในการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าใหม่ๆ และลงทุนในการพัฒนาบุคคลากร ขณะนี้เราต้องการผู้ร่วมงานกับเราในตำแหน่ง
สวัสดิการ
- ประกันชีวิต (กลุ่ม) - ประกันสุขภาพ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ค่าอาหาร
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด
113 หมู่ 4 นิคมสหรัตนนคร
ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
เว็บไซต์: www.ecco.com