บริษัท ที ศูนย์ หก พลัส ดอท อาร์คีเตค จำกัด
ดำเนินธรุกิจเกี่ยวกับ การออกแบบสถาปัตยกรรม โรงแรม คอนโดมิเนียม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ที ศูนย์ หก พลัส ดอท อาร์คีเตค จำกัด
157/163 ถ.พัทยา-นาเกลือ 18/1 หมู่ 5
ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150