บริษัท กรีน พาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ดำเนินการเกี่ยวกับการ ขายปลีกอะไหล่ของเครื่องจักร
ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
  • -ประกันสังคม
  • -เบี้ยขยัน
  • -โบนัสตามผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรีน พาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
63/8 ถนนวุฒากาส
แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600