JobThai
บริษัท ซิคซ์ เฟส (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นบริษัทนำเข้าฉนวนนำความร้อน และกาว สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ และ ยานยนต์ โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานเพื่อเข้าร่วมงานกับบริษัท
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม 2.โบนัสประจำปี 3.ประกันสุขภาพหมู่ 4.ชุดยูนิฟอร์ม 5.นำเที่ยวประจำปี 6.ผึกอบรมความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำงานฯลฯ
zero position th
ติดต่อ
บริษัท ซิคซ์ เฟส (ประเทศไทย) จำกัด
888/74-76 ม.3 โครงการทรัพย์รุ่งเรืองบางปู
ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280